Avís legal

Tota comunicació amb Grup GC de Paul Torres per qualsevol mitjà o mitjançant la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis d’aquesta web o al seu email, suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporades a fitxeres titularitat de Grup GC de Paul Torres, amb adreça al c/ Vilanera, 66, 17130 l'Escala (Girona).

Aquestes dades de caràcter personal seran tractats conforme al disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Per tant, el interessat podrà exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició amb respecte a les dades personals que figuren als mensionats fitxers, poden revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment.

Per això el podran fer mitjançant comunicació escrita dirigida a:

Grup GC de Paul Torres
C/ Vilanera, 66  
CP 17130 - L'Escala - Girona
Teléfono: +34 972 776 589
info@gabinetcomunicacio.es