Lliurament

El proveïdor enviarà els productes al magatzem de distribució, des de on sortirà els productes cap el destí final que serà a adreça que el comprador hagi establert. Cada vegada que es vagi a enviar una comanda, el comprador rebrà un correu electrònic.

Les despeses per transport seran a compte del comprador.

La comanda de compra que correspón a la comanda, estarà disponible en Grup GC de Paul Torres, una vegada que es confirme el pagament, que podrà visualitzar-se mitjançan el vincle: "Les meves comandes", a partir de la emissió del correu electrònic. Aquesta comanda de compra original inclou les despeses de lliurament i IVA.

Grup GC de Paul Torres demanarà als seus clients que escollegin el lloc del lliurament, especificant el seu domicili, oficina o centre on volen que es faci el lliurament del producte. El temps de lliurament oscil·la entre 24 i 72 hores, dins dels dies hàbils.

Grup GC de Paul Torres informarà al client de la sortida del producte del magatzem de distribució, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic.

Cada lliurament es considera efectuada a partir de la posada a disposició del producte al client per part dels transportista, materializat pel sistema de control utilitzat pel transportista. Correspón al destinatari comprobar la comanda en el moment del lliurament i fer, aleshores, totes les reserves i reclamacions que apareiguin justificades, també té la possibilitat de no acceptar el paquet, si aquest haguessi estat obert o si te indicis de deteriorament.

Les reserves i recalamacions deuran anar dirigides a Grup GC de Paul Torres per correu electrònic a l'adreça que trobarà en la pàgin de BOTIGAGRUP.